Fes de casa d’acollida

La durada de l’acolliment pot ser fins a l’adopció o fins a una data concreta. L’Associació es compromet a fer-se càrrec de les despeses de menjar i veterinàries de l’animal.